Faciliteter

WC finns vid växlingsplatsen i form av en ”bajamaja”, där finns också två omklädningshytter.

Längs den långa löparbanan finns två torrdass vid Klevabadet efter dryga 3 km. De finns på höger sida vid parkeringen.

Torrdass vid Kleva badplats