Löpning

Löparbanorna är uppdelade på tre slingor. Den långa banan har grön markering och en löpare som markering och är 10 km. Nästa bana är den vita som har två löpare och är 5 km. Slutligen den korta banan är den blå som har tre löpare på varje skylt och är 2,5 km. Alla banor har varierande underlag, ungefär hälften stig/grusväg och hälften asfalt. En sträcka av 10 km- och 5 km-banan är ändrad i juli 2022. Kartorna nedan är den uppdaterade sträckningen.

10 km – Grön markering med en löpare, grön pil eller grön färg på stolpe eller pil på marken

5 km – Vit markering med två löpare

2,5 km – Blå markering med tre löpare

Alla löparbanor har km-markeringar. Start för km-markeringar ligger 200 m från växlingszonen. 

bty