Simning

Simbanan består av fyra bojar numrerade 1-4 på bilden. Sträckan mellan boj 1 och 2 är 150 m. Mellan dessa bojar är det relativt grunt och de flest bör bottna här. Det gröna varvet (boj 1, 2 och 4) är på 400 meter. Det gula varvet (boj 1, 2, 3 och 4) är på 750 meter. Banan går på öppet vatten och simmar man ensam längs gröna eller gula banan rekommenderas säkerhetsboj. God simvana krävs för att simma på egen hand.